Skip to main content

Axima besöker Johan Tell på gården Ölanda i Istrum utanför Skara. Vi pratar service och eftermarknad och följer med på vallskörden och får se den imponerande CASE IH uppställningen som levererar årets första vallskörd.

Johan Tell driver flera lantbruk i Skaraborg, Ölanda, Dagsnäs och stora Bjurum och arrenderar totalt 2700 hektar. På de olika gårdarna är det Case IH traktorer som dominerar och Tell delar med sig av fördelen med att köra samma märke på alla tre gårdarna. Tell berättar också om erfarenheter av att arbeta tätt tillsammans med Axima, särskilt när det gäller service och reservdelar. Den geografiska närheten till Aximas anläggningar i Skövde och Floby har visat sig vara en pålitlig fördel, med snabb tillgång till expertråd och lösningar.