Skip to main content
Nyheter

Aximafamiljen växer

Axima AB förvärvar Agripro AB

Axima fortsätter sin expansion och förvärvar Agripro AB. Övertagandet sker den 1:e juni och verksamhetsområdet utökas med Örebro-, Södermanlands- samt Värmlands län.

Bolaget kommer att fortsätta sin verksamhet från befintliga anläggningar och kommer på sikt att namnändras till Axima AB.

Axima är ett framåtdrivande företag som har stor erfarenhet av att hantera flera anläggningar på ett stort område likt maskinhandlare i övriga Europa. Tomas Nilsson ser Axima som bästa alternativet för att bibehålla tryggheten och framtidstron hos personal och kunder.

-Vi känner stor optimism med att integreras i Axima-teamet och att utvecklas för att bli ännu starkare i marknaden.  Axima drivs av ett gott entreprenörskap och har en ödmjuk framtoning som passar oss säger Tomas Nilsson, VD på Agripro som kommer att arbeta kvar i bolaget som VD.

-Vi har en mycket stor framtidstro på vår verksamhet och det är riktigt spännande att få möjligheten att utöka geografin i vårt Axima. Tillsammans med vår strategi och starka leverantörer hoppas vi på att skapa en gedigen verksamhet som skapar god kundnytta. Förvärvet blir en stor utmaning för oss och det gillar vi att ta oss an. Vi har sett att nya återförsäljarstrukturen med större maskinhandelskedjor skapar en större flexibilitet och det passar Axima då vi redan finns etablerade på 19 orter. Med nuvarande förvärv så kommer vi att sysselsätta upp emot 250 anställda fördelat på 21 orter och det är vi mycket stolta över. Axima har även samarbetspartners i Sunne, Tranås och Värnamo för att säkerställa en bra täckning i hela vårt område säger Carl Lindell, VD på Axima.

Axima arbetar ständigt med att utvecklas och det är en förutsättning för att lyckas i en allt hårdare konkurrens. Därför satsar vi mycket resurser för att ge våra kunder mervärden i form av bästa service och tillgänglighet. Vi är extra måna om att våra kunder som investerar i maskiner ska känna trygghet och få en personlig relation med oss.

För oss är det viktigt att vi utvecklas tillsammans med våra leverantörer och att vara nära våra kunder. Därmed finns alla förutsättningar för att trygga framtidens behov av professionell försäljning och eftermarknad till det svenska lantbruket.

Kunden i centrum är stommen i vår verksamhet och vi kommer driva Agripro med följande ledord i fokus; Engagemang – Tillgänglighet – Trygghet.

Axima verksamhetsområde