Skip to main content

Presentation av åkermarkspriser

Välkommen att lyssna till presentationen av LRF Konsults årliga prisstatistik av åkermark.
SEB ger synen på det aktuella ränteläget och Svenska Foder ger en analys av den rådande spannmålsmarknaden.

För mer information kontakta Karl-Johan Andersson på eller Sara Gyllensvaan på

TID & PLATS:

Axima AB
Industrigatan 3
52151 Floby

Torsdag 20 februari kl 14.00