Presentation av åkermarkspriser

Välkommen att lyssna till presentationen av LRF Konsults årliga prisstatistik av åkermark.
SEB ger synen på det aktuella ränteläget och Svenska Foder ger en analys av den rådande spannmålsmarknaden.

För mer information kontakta Karl-Johan Andersson på karl-johan.andersson@lrfkonsult.se eller Sara Gyllensvaan på sara.gyllensvaan@lrfkonsult.se

TID & PLATS:

Axima AB
Industrigatan 3
52151 Floby

Torsdag 20 februari kl 14.00