Skip to main content

FUNKTIONSTEST AV VÄXTSKYDDSSPRUTA

FUNKTIONSTESTET BESTÅR AV TRE DELAR:

Kontroll av sprutans funktion

De krav som ställs vid ett funktionstest ska säkerställa att sprutans olika delar fungerar bra, att det inte finns något läckage och att sprutan ger det resultat som förväntas.
De delar som omfattas av testet är: kraftöverföring, pump, omrörning, mätare och reglage rör och slangar, tank, filter, bom, munstycke och efterdropp, vätskefördelning, fläkt på fläktsprutor.

Reparation av fel

Reparationer av fel och justeringar av sprutan kan, om sprutägaren så önskar, göras direkt i samband med testet.

Information och rådgivning till sprutägaren

Rådgivningen kan gälla kalibrering av sprutan och inställningar för att få önskad spridningsbild. Funktionstestaren kan även ge tips och råd om hur den egna tekniska översynen bör genomföras.

FÖR BOKNING AV FUNKTIONSTEST

Kontakta verkmästaren på din närmsta Axima-anläggning.

VÄLJ ANLÄGGNING

ATT TÄNKA PÅ INFÖR FUNKTIONSTEST

Läs Jordbruksverkets broschyr om vad man skall tänka på inför funktionstestet!

LADDA NER

FUNKTIONSTEST SPRUTOR
FÖR DIN OCH MILJÖNS SKULL!

Nu är det hög tid att boka funktionstest på din växtskyddspruta.

Alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel ska vara godkända av Jordbruksverket för att få användas.
Eventuella brister på sprutan ska åtgärdas innan användning.

Exempelvis;
– Slitna munstycken som ger ojämn täckning och undermåligt sprutresultat.
– Efterdropp, otäta slangar och läckande kopplingar sliter på naturen och ger dålig arbetsmiljö.

Att bruka en spruta i toppskick är bra för din ekonomi.
Onödiga stillestånd minimeras och dosering av rätt mängd växtskyddspreparat säkerställs.

Livslängden på sprutan ökar vid regelbunden besiktning eftersom fel och brister upptäcks i tid.

För mer information och priser, hör av dig till oss!