Skip to main content

Vi träffade fyra Atlasförare i Göteborgsområdet. För någon var det en ny erfarenhet att köra Atlas medan för en annan var det hans tredje Atlas i ordningen. Men alla delade upplevelsen att köra Atlas är smidigt och stabilt. Det är en hydraulik alla uppskattar och som gör att arbetet kan utföras med precision!

Oskar Mård kör för MBS Entreprenad. Oskar stannade upp på en blåsig grusparkering på Marstrand för att prata med oss. Han har kört sin Atlas 140W ungefär 2000 timmar.
– Jag tycker den är smidig i jämförelse med andra 140, som jag kört. Den är lite mindre, säger Oskar. Jag upplever att motorljudet är lågt. Lägre än på andra maskiner. Och fullt utlägg med full skopa grus är inga problem, utan att tippa!
När det krånglat för Oskar tycker han att det varit lätt att få problemet åtgärdat.
– Men jag är ju bortskämd med att ha Axima i Kungälv. På servicen hjular jag bara in maskinen till Axima, så servar de och jag hämtar den dagen efter.

Bland höghusen på Lindholmen körde Thord Järphag, T Järphag Entreprenad, runt i en Atlas 140W och servade på en plattläggning. Thord var enig med Oskar om att man kan provocera den ganska mycket innan det tippar. Något han såg som en klar fördel.
– Hydrauliken är väldigt bra på Atlas, fortsatte han. Det är en följsam maskin och som är bra på att ta sig in på trånga områden.

På en arbetsplats i Nya Hovås förbereddes grunden för ett nytt höghus med 170 lägenheter. Marcus Eriksson, ME Gräv & Entreprenad, fick sin första Atlas 160W i februari i år, och den levde direkt upp till förväntningarna.
– Jag föll för styrkan och stabiliteten. Jag gillar framför allt att den är stark och snabb i transport – jag flyttar oftast mig själv. Och så är den mjuk och fin att köra, inget ryckande. Följsam!

På en lugn gata i Mölndal fångade vi slutligen upp Peter Johansson, Säve Schakt, där han arbetade med grunden till ett nytt miljöhus. Peter, i motsats till Marcus, är inne på sin tredje Atlas.
– Jag kör Atlas för att jag tycker det är bra hydraulik, den är bra på vägen, stabil och stark. Man kan verkligen köra med precision, summerade han.