Tröskdag – New Holland CX/CR

UTBILDNING · INFORMATION · UPPDATERINGAR

Vi välkomnar dig som köpt ny New Holland tröska för en dag tillsammans där vi går igenom tröskans funktioner och köregenskaper.
På plats finns kunnig personal från Axima och tröskspecialisten Torsten Birk Larsen från New Holland för att göra dig väl förberedd inför kommande säsong. Vi har flera tröskmodeller på plats för att ge dig både praktisk och teoretisk genomgång.
  • 09.00 Samling med Kaffe & Fralla
  • 09.30 Genomgång med Torsten
  • 12.00 Lunch
  • Forts. genomgång och diskussion
  • 15.00 Samling och avslut
New Holland CR tröska