FUNKTIONSTESTET BESTÅR AV TRE DELAR:

Kontroll av sprutans funktion

De krav som ställs vid ett funktionstest ska säkerställa att sprutans olika delar fungerar bra, att det inte finns något läckage och att sprutan ger det resultat som förväntas.
De delar som omfattas av testet är: kraftöverföring, pump, omrörning, mätare och reglage rör och slangar, tank, filter, bom, munstycke och efterdropp, vätskefördelning, fläkt på fläktsprutor.

Reparation av fel

Reparationer av fel och justeringar av sprutan kan, om sprutägaren så önskar, göras direkt i samband med testet.

Information och rådgivning till sprutägaren

Rådgivningen kan gälla kalibrering av sprutan och inställningar för att få önskad spridningsbild. Funktionstestaren kan även ge tips och råd om hur den egna tekniska översynen bör genomföras.

FÖR BOKNING AV FUNKTIONSTEST

Kontakta verkmästaren på din närmsta Axima-anläggning.

VÄLJ ANLÄGGNING

ATT TÄNKA PÅ INFÖR FUNKTIONSTEST

Läs Jordbruksverkets broschyr om vad man skall tänka på inför funktionstestet!

LADDA NER