INBJUDAN TILL

GPS-KURS - DEL 1

25 MARS | AXIMA ERIKSTAD

Innan det drar igång ute på fälten vill vi på Axima bjuda in dig och dina kollegor på en GPS-kurs. Här kommer ni att få chansen att lära er mer om autostyrning, precisionsodling samt skärmens olika funktioner.

TEORI

Genomgång av skärmens funktioner (AFS700 och Intelliview 4)
De olika noggrannhetsnivåerna (EGNOS, RTX, RTK)
Kort genomgång av ISOBUS
Olika autostyrningslösningar

PRAKTISKA UPPGIFTER

Lägga upp en profil
Lägga upp redskap
Spela in fältgräns
Hantera vändteg
Skapa körspår
Lära sig hantera data
Ställa in vändradie

DATUM & TID

25 MARS, KL 9.00-15.00

PLATS

Axima Erikstad
Björnebol Erikstad 2
464 92 Mellerud

PRIS

1 000 KR per deltagare, lunch och fika ingår

ANMÄLAN

Senast 23 mars till Mikael Larsson
mikael.larsson@axima.se eller 0735-671219
Inbjudan i pdf