Funktionstest av sprutor

Från och med den 26 november måste samtliga växtskyddssprutor som används för professionellt bruk vara funktionstestade. Enligt reglerna kommer växtskyddssprutorna som används inom lantbruket behöva genomgå denna typ av besiktning vart tredje år. Om man köper en helt nytillverkad spruta, är denna undantagen från besiktningen under de tre första åren.

Funktionstestet består av 3 olika delar:

1. Kontroll av sprutans funktion 
De krav som ställs vid ett funktionstest ska säkerställa att sprutans olika delar fungerar bra, att det inte finns något läckage och att sprutan ger det resultat som förväntas. 
De delar som omfattas av testet är: kraftöverföring, pump, omrörning, mätare och reglage rör och slangar, tank, filter, bom, munstycke och efterdropp, vätskefördelning, fläkt på fläktsprutor

2. Reparation av fel 
Reparationer av fel och justeringar av sprutan kan, om sprutägaren så önskar, göras direkt i samband med testet.

3. Information och rådgivning till sprutägaren 
Rådgivningen kan gälla kalibrering av sprutan och inställningar för att få önskad spridningsbild. Funktionstestaren kan även ge tips och råd om hur den egna tekniska översynen bör genomföras.

För bokning av funktionstest av spruta - kontakta verkmästaren på din närmaste Aximaanläggning.

Länk till Jordbruksverkets broschyr om vad man skall tänka på inför funktionstestet!

Erikstad

No items found.

logo

Axima är en av Sveriges största privatägda maskinhandelsföretag. Vi verkar på 10 olika platser i Västra Götaland, Småland och norra Halland. Orterna är Erikstad, Floby, Grästorp, Jönköping, Kungälv, Lidköping, Munkedal, Skövde, Vetlanda och i Veddige representeras vi av Hallands Maskin AB.