Jordbearbetningsdemo

Horsch demokörning

Hög tid för JORDBEARBETNING på våra anläggningar!

29 SEP

Axima i Grästorp har jordbearbetningsdemo och visar Traktorer från New Holland och växtskyddssprutor och jordbearbetningsredskap från Horsch.
Tid och plats: strax utanför Grästorp, skyltat från Ås kyrka. Torsdag 29 september Kl.12-16.

4 OKT

Axima i Lidköping har jordbearbetningsdemo och visar traktorer från Case IH, jordbearbetningsredskap från Horsch och plogar från Överum.
Tid och plats: Silboholm, Götene. Tisdag 4 oktober Kl.10-15.

6 OKT

Axima i Floby har jordbearbetningsdemo och visar traktorer från Case IH, jordbearbetningsredskap från Horsch, plogar från Överum och redskap från He-Va.
Tid och plats: Axima i Floby. Torsdag 6 oktober Kl.10-15.

8 OKT

Axima i Erikstad och Munkedal har jordbearbetningsdemo och visar traktorer från New Holland och Case IH, jordbearbetningsredskap från Horsch, plogar från Överum och redskap från He-Va.
Tid och plats: Axima i Erikstad. Lördag 8 oktober Kl.10-15.

26 OKT

Axima i Jönköping/Vetlanda har jordbearbetningsdemo och visar traktorer från New Holland, jordbearbetningsredskap från Överum och He-Va.
Tid och plats: Ingarp, Eksjö. Onsdag 26 oktober Kl.9-15.

27 OKT

Axima i Jönköping har jordbearbetningsdemo och visar traktorer från New Holland, jordbearbetningsredskap från Överum och He-Va.
Tid och plats: Jordstorp, Jönköping. Torsdag 27 oktober Kl.9-15.

Axima representerar Pöttinger

 Nils Ahlstrand Carl Lindell low

Axima AB och Hallands Maskin AB startar omgående samarbete med österrikiska maskintillverkaren Pöttinger.

Pöttinger följer sin strategi som innebär att man kapar ett led i distributionen. Det säkerställer att man blir mer effektiv och samtidigt kommer man närmare slutkunden. Axima är en stark återförsäljare med bra täckning i Västsverige så det tryggar för en bra service för nya och befintliga kunder i området säger Nils Ahlstrand som är ansvarig för Pöttinger i Sverige.

– Axima har också sökt en långsiktig lösning som kan täcka upp bredden av effektiva vallmaskiner.  Nu är vi mycket glada över att få presentera Pöttinger som ny partner, säger Carl Lindell VD på Axima som också representerar Case IH, New Holland och JCB på sina respektive orter.

Pöttinger har ett brett vallmaskinsprogram som är mycket välkänt och de tillverkar också  jordbearbetningsmaskiner av hög kvalité.

– Aximas ambition är att återta en marknadsledande position på vallmaskiner då man har en stark organisation samt tradition av att hantera skördemaskiner. Tidpunkten med Pöttinger som ny leverantör är helt rätt för att stärka vår strategi som erbjuder effektiva maskinlösningar tillsammans med en hög tillgänglighet samt servicekänsla till våra kunder.  

Axima och Hallands Maskins ledord är Engagemang - Tillgänglighet - Trygghet och är ett klart vinnande koncept nu och i framtiden avslutar Carl.

 

Samarbetet startar omgående på Hallands Maskin och Aximas anläggningar.

ATV och UTV

polaris axima

Axima säljer och servar Polaris ATV och UTV i Lidköping, Grästorp, Kungälv och på Hallands Maskin i Veddige. Suzuki hittar du på anläggningarna i Floby, Erikstad, Munkedal och Jönköping.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Vårt begagnade sortiment hittar du här.

Funktionstest växtskyddssprutor

Från och med den 26 november måste samtliga växtskyddssprutor som används för professionellt bruk vara funktionstestade av behörig funktionstestare. Enligt reglerna kommer växtskyddssprutorna som används inom lantbruket behöva genomgå denna typ av besiktning vart tredje år. Om man köper en helt nytillverkad spruta, är denna undantagen från besiktningen under de tre första åren.

Många av landets växtskyddssprutor måste testas och funktionsbrister åtgärdas, t ex slitna munstycken som med bristfällig vätskefördelning ger ojämn dosering och undermåligt sprutresultat. Efterdropp, otäta slangar och läckande kopplingar sliter på naturen och ger dålig arbetsmiljö. För att minska riskerna vid användningen av växtskyddsmedel kommer nu nya regler.

Egenkontroll innan funktionstest

Sprutan behöver kontrolleras innan den används första gången under växtsäsongen och nu har Jordbruksverket tagit fram en checklista till ”Egen teknisk översyn” som bygger på tillverkarnas rekommendationer för underhåll, nationella säkerhetskrav och de krav som ska uppfyllas vid ett funktionstest. 

Checklista för egenkontroll hittar du här och du använder de moment som passar din spruta. Listan kan också användas som dokumentation så att du har full koll på sprutan.

Funktionstest av certifierad testare

Funktionstest utförs av certifierade testare med specialutrustning som gör det enklare att upptäcka fel och brister. Vid funktionstestet går man igenom sprutans olika delar för att se att allt fungerar som det ska och att det inte finns något läckage. Eventuella reparationer och justeringar av sprutan kan göras i samband med testet om behov finns. Funktionstestaren kan också ge råd om såväl kalibrering av sprutan som inställningar för bästa spridningsbild och även tips om du hur ska genomföra din egen tekniska översyn.

Funktionstestet består av 3 olika delar:

1. Kontroll av sprutans funktion
De krav som ställs vid ett funktionstest ska säkerställa att sprutans olika delar fungerar bra, att det inte finns något läckage och att sprutan ger det resultat som förväntas.
De delar som omfattas av testet är: kraftöverföring, pump, omrörning, mätare och reglage rör och slangar, tank, filter, bom, munstycke och efterdropp, vätskefördelning, fläkt på fläktsprutor

2. Reparation av fel
Reparationer av fel och justeringar av sprutan kan, om sprutägaren så önskar, göras direkt i samband med testet.

3. Information och rådgivning till sprutägaren
Rådgivningen kan gälla kalibrering av sprutan och inställningar för att få önskad spridningsbild. Funktionstestaren kan även ge tips och råd om hur den egna tekniska översynen bör genomföras.

För bokning av funktionstest av spruta - kontakta verkmästaren på din närmaste Aximaanläggning.

logo

Axima är en av Sveriges största privatägda maskinhandelsföretag. Vi verkar på 10 olika platser i Västra Götaland, Småland och norra Halland. Orterna är Erikstad, Floby, Grästorp, Jönköping, Kungälv, Lidköping, Munkedal, Skövde, Vetlanda och i Veddige representeras vi av Hallands Maskin AB.